Gård

Hovedgården til Dalpro AS ligger i Hammerstaddalen, men vi eier også et gårdsbruk på Øvre Volden og har leieavtale med flere nabogårder og andre gårder på Hitra for å dekke forbehovet til våre dyr. I gårdsdriften satser vi på hjorteoppdrett og villsauhold. Hjorteoppdrettet er fordelt på tre lokaliteter på Hitra med til sammen 255 hjort. Vi har også 70 villsauer. Råvarene til Dalpro Gårdsmat henter vi  fra egen besetning og ved kjøp av villhjort og villsau i Hitra/Frøya-regionen. I tillegg driver vi med vedproduksjon for salg.

Vi driver også med sommervedlikehold i kommunesentrene Fillan og Sistranda. Videre drifter vi Hamos sine gjenvinningsstasjoner på Hitra og Frøya.

Ansatte: Avdelingsleder/jobbveileder Terje Stølan (tlf. 91665351), Jobbveileder Kristin Trorgersen (tlf. 97984899) og

              jobbveileder Heidi Jamtøy (tlf. 91665349)

 

 

Hjort- og rådyrjakt på Hitra i 2015

På Hitra har vi Nord-Europas tetteste hjortestamme, og det felles årlig 900-1000 hjort.
DalPro med kjerneområde i Hammerstaddalen har et vald på 11 hjort og 5 rådyr på et jaktområde på ca 3 500 da.

2 koller, 3 kalver, 2 ungdyr, 2 bukker, 2 spissbukker og 5 rådyr.
(Det tas forbehold om endringer i dyresammensetning.)
Fellingstillatelse inkl fellingsavgift og 25 % mva: kr 300 rådyr, kr 1500 årskalv, kr 5000 bukk og kr 3000 øvrige hjortedyr.
Kjøttpris av felte dyr pr kg inkl. 15 % mva: kr 50 rådyr og kr 70 hjort.
Vi har eget slakteri for slakting av hjort.

ANDRE OPPLEVELSESTILBUD

DalPro AS tilbyr opplevelsesopplegg for deg som ønsker å komme nærmere oppdrettshjorten og villsauene der interesserte også kan være med på foring av hjort.  Vi kan også for store deler av året tilby foring av villsau med nærkontakt til sauene. Kontakt oss dersom du skulle være interessert, så kan vi sy sammen et opplegg.

VISJON: Dalpro AS - bedriften for inspirasjon og opplevelse