Trivselstilbud for hjemmeboende demente

Vi har et flott aktivitetstilbud beregnet på hjemmeboende demente eller folk som er blitt litt glemske..

Vår avtalepart er Hitra kommune, dette tilbudet gis for opptil 6 personer ved vårt nyoppussede våningshus for. Også her tar vi utgangspunkt i Dalpro sine eiendommer, og utformes slik at deltakere opplever tilbudet som meningsfullt. Det tilrettelegges så langt som mulig etter individuelle ønsker og behov.

HENSIKT

  • Bidra til en meningsfylt hverdag.
  • Sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring.
  • Vedlikeholde dagliglivets funksjoner.
  • Påvirke følelsesmessige og adferdsmessige endringer i demensforløpet.
  • Avlaste pårørende.

GIR

  • Opplevelse av trygghet og trivsel.
  • Glede over å være i en sosial sammenheng.
  • Opplevelse av å være til nytte.
  • Opplevelse av å mestre.

Aktivitetstilbudet er på tirsdager og onsdager kl 10.00 - 14.00. Aktivitetene vil være enkle og velkjente. "Huske med hendene", følge vær, årstider, interesser, og ikke minst dagsform.Viktig er nærhet til natur, dyr og planter og mulighet til å være med delvis i ulike produksjoner og aktiviteter som vi har fra før på DalPro AS.

Skyss ordnes i regi av Hitra kommune. (taxi)Våningshuset

Egenandelen er på 70 kr pr. dag.

For mer informasjon kontakt oss (tlf. 91665346; Ragnhild eller Ellen/Hildegard), hjemmehjelpa ( tlf 46938502) eller fastlegen din.