Om Dalpro

Dalpro AS ble stiftet 15. januar 1988.
Bedriften er et redskap for eierkommunene, Hitra og Frøya, og staten for å gjennomføre tiltak som skal hjelpe
yrkeshemmede i distriktet i arbeid. Bedriften
består av senteret i Hammerstaddalen på Hitra
med gård, gartneri og slakteri (Dalpro
Gårdsmat), og vaskeriet på Siholmen på Frøya.

VISJON: Dalpro AS - bedriften for inspirasjon og opplevelse