Rekrutteringspolitikk

Retningslinjer for rekruttering for DalPro AS

Å ansette en ny medarbeider er en viktig beslutning både for organisasjonen, de som allerede jobber der og for den nyansatte. Det er derfor viktig at ansettelsesprosessen blir gjennomført på en best mulig måte, og ut fra følgende kriterier:

DalPro AS er en verdidrevet organisasjon

I enhver rekrutteringsprosess skal ledere ha som 1. prioritet å avstemme personlig egnethet i forhold til vårt verdigrunnlag, våre formål og vår bedriftskultur.

DalPro AS rekrutterer for morgendagens behov

I enhver rekrutteringsprosess skal ledere sørge for en helhetlig vurdering av egenskaper og kompetanse, hvor ikke bare dagens behov, men også forventet videre utvikling og behov vurderes.

DalPro AS tilstreber mangfold og bredde

Ved rekruttering ser vi ikke først og fremst etter erstattere, men etter nye medarbeidere. Vi er bevisst på energien i forskjeller, og ansetter gjerne folk som tenker annerledes enn oss selv. Vi oppfordrer til at hver enkelt skal ta ut sin egenart og særegne kompetanse.

DalPro AS skal ha markedstilpassede betingelser

Ved rekruttering vil de samlede betingelser vurderes mot aktuelle kandidaters markedsverdi, og det skal tilstrebes betingelser som er konkurransedyktige, men ikke ledende.

 DalPro AS påvirker omdømmet

Bedriftens omdømme er med på å påvirke innsøking. Samtidig er både prosessen og den som ansettes med på å påvirke DalPro AS sitt omdømme. Det er viktig at alle søkere behandles profesjonelt og sitter igjen med et positivt inntrykk av bedriften.

For DalPro AS er rekruttering det viktigste vi gjør

Ledere i DalPro AS er alltid på utkikk etter gode kandidater, også når vi ikke har ledige stillinger. Vi benytter nettverk og referanser, og vi gjør en grundig og offensiv jobb hver gang vi rekrutterer.