Verdidokument DalPro AS

 Vedtektens § 3 Selskapets formål:

 DalPro As skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av produkter av høy kvalitet og handel for å kunne tilby realistisk og utviklende arbeidstrening til mennesker som har uavklart arbeidstilknytning. Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid.

 For personer som har varig uføretrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig tilrettelagt arbeid i DalPro s produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv.

 Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene, næringslivet, NAV, helse - og sosialtjeneste og skole bidra til at den enkelte deltaker når sine mål om god livskvalitet og arbeidstilknytning ut i fra den enkeltes forutsetninger.

 

Visjon

Dalpro AS– bedriften for inspirasjon og opplevelse.

  Vår daglige utfordring i å strekke oss mot vår visjon springer ut fra disse verdiene:

  • - Et positivt menneskesyn, vi tror at alle kan utvikle seg
  • - Opplevelse av stolthet og mestring
  • - Godt humør og positiv innstilling