Rehabilitering - tilbake i arbeid

Dalpro har en rekke muligheter for deg som har behov for støtte for å komme i arbeid. Her kan du
lese om de ulike tiltakene vi kan tilby.

Varig tilrettelagt arbeid – (VTA)
Varig tilrettelagt arbeid er et tilbud for deg som har uføretrygd, men som gjerne vil ha et arbeid å gå til. Vi kan tilrettelegge en jobb for deg, slik at også du kan være en del av et arbeidsmiljø, og få bruke dine arbeidsevner.  Les mer...

Attføringstilbud:

Arbeidspraksis – (APS) er et attføringstiltak for deg
som trenger arbeidstrening over litt lengre tid for å
komme tilbake til ordinært arbeid, og som gjør det
mulig å bli trygg på deg selv og hva du kan mestre.
Les mer...

 

Jobbklubb

(under utarbeiding)

 
Noen smakebiter på hva vi forøvrig kan tilby i tiltakene våre

---------------------------------- 

Det vises ellers til egne underpunkter for nærmere informasjon om tiltak/tilbud.

  VISJON: DalPro AS - bedriften for inspirasjon og opplevelse

Assurance-marka