AB

 

Arbeid med Bistand (AB)

i samarbeid med ordinært arbeidsliv

 

Utfordringene ligger 

ikke i folk, ikke utenfor folk,

men mellom folk

               

* Vi er to tilretteleggere, som jobber i spenningsfeltet mellom deg som arbeidssøker og arbeidsmarkedet.

* Du er vår oppdragsgiver. Sammen med deg ser vi på dine muligheter og begrensninger.

* Ved å ta utgangspunkt i dine ressurser kan vi sammen se på mulighetene i arbeidsmarkedet.

* Vi kan ikke love deg jobb, eller gjøre jobben for deg, men vi kan gi deg støtte og veiledning for å hjelpe deg i gang.

* Det er fint om du i forkant har gjort deg tanker om hva du kan tenke deg, og hva du vil ha behov for av bistand.

* Vi kan komme med tips i forhold til hvor du kan henvende deg når det gjelder utfordringer i hverdagen i forhold til f.eks tekniske hjelpemidler, tilrettelegging av arbeidsplass etc.

* I fellesskap setter vi opp en handlingsplan som viser hva vi skal jobbe med, og hvilket tidsperspektiv vi har. Handlingsplanen er et gjensidig forpliktende arbeidsdokument.

* Du kan være i tiltaket i inntil tre år.

* Du kan ta direkte kontakt med Rehabiliteringsavdelingen ved DalPro AS, for nærmere informasjon, eller du kan kontakte NAV.

* Tilbudet er frivillig, og det er du selv som søker deg inn

* NAV  videreformidler søknaden, med bestilling i forhold til behov  mellom deg som arbeidssøker, og AB som attføringstiltak.

* Vi  (AB) rapporterer til NAV hver 6.måned for å orientere om attføringsforløpet. Når vi finner det hensiktsmessig å avslutte tiltaket, sender vi en sluttrapport til NAV.

* Dersom du ikke er fornøyd med den bistanden/oppfølgingen du får i henhold til din handlingsplan, kan du sende klage til tiltaksarrangør. Klagen må være skriftlig.Du kanfå hjelp til å utforme klagen.