APS

 

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

 

APS er et attføringstiltak for deg som trenger arbeidstrening over litt lengre tid for å komme tilbake til ordinært arbeid, og som gjør det mulig å bli trygg på deg selv og hva du kan mestre.

Tiltaket har en varighet på 1 år, som i spesielle tilfeller kan forlenges med ytterligere 1 år.

Arbeidstreningen skjer i en av våre avdelinger. Det er også mulig å prøve flere produksjonsavdelinger. Det er NAV som søker deg inn i tiltaket.

 

Hvordan søker du om plass?

Du kan selv eller ved hjelp av NAV, gjøre en avtale om å besøke oss. Du vil få omvisning og informasjon om tiltaket.

Hvis du synes tiltaket virker spennende, kan du sammen med NAV søke om plass. Det vil bli skrevet en deltakeravtale som forlenges etter behov.

I samarbeid med tiltaksansvarlig og en av våre avdelingsledere, vil du få utarbeidet en handlingsplan som tar hensyn til dine forutsetninger. Vi kan hjelpe deg til å finne veien videre ut i arbeid. Plana skal godkjennes av NAV.

 

DalPros avdelinger

Gartneri

Gartneriet i Hammerstaddalen er anerkjent og består av to drivhus med et bredt spekter av blomster og busker som selges over hele øyregionen.

Gård

I gårdsdriften satser vi på hjort og villsau. Vårt hjorteoppdrett er fordelt på tre lokaliteter på Hitra. Vi har også en besetning villsau. Råvarene til Dalpro Gårdsmat henter vi blant annet fra egen besetning av hjort og villsau.

Dalpro gårdsmat - produkter av villsau og hjort

Dalpro gårdsmat kom i drift i 2007. I moderne lokaler driver vi gårdsmatproduksjon og lager en rekke produkter av villsau og hjort.

Vaskeriet på Frøya

Vårt vaskeri ligger på Siholmen på Frøya. Det er et nytt og moderne vaskeri. Fiskeindustrien og kommunale sykehjem er våre hovedkunder. De stiller strenge krav til våre produkter.

Nærmere informasjon om avdelingene finner du på hjemmesida vår