Noen smakebiter på hva vi tilbyr

 * Fysisk trening og mosjon.

DalPro As har et velutstyrt treningsrom med allsidig treningsutstyr og merkede turløyper for trening, mosjon og naturopplevelser. Bedrifen ligger i idylliske omgivelser med et rikt fugle og dyreliv, samt muligheter til å fiske.

Våre deltakere har tilgang til treningsrommet i arbeidstiden.

Ved avdelingen på Hitra har vi kantine tre dager i uken, hvor en kan kjøpe lunsj til en rimelig pris. Kantina er et hyggelig samlingssted i matpausene.

 

* Smart™ kurs i personlig økonomi

Nøkkelen til et tryggere liv

Kontroll over egen økonomi gir et bedre liv. Smart tar for seg samspillet mellom din økonomi, helse og livskvalitet.

Smart består av praktiske verktøy som gjør økonomien synlig. Gjennom Smart oppdager du nye muligheter for økonomien din. DalPro As har to sertifiserte instruktører, og kjører kurs ved behov. Kurset er gruppebasert, og går over to til tre dager.

Kurset kjøres ved interesse og behov

 

* Arbeidsevnekartlegging

En Arbeidsevnekartlegging består av en strukturert samtale, og ved behov en tidsbegrenset praktisk arbeidsutprøving. Samtalen er omfattende og inkluderer alle livets områder som kan påvirke en persons arbeidsevne. Arbeidspraksisen vil gi indikatorer på en persons funksjon innenfor ett definert arbeidsområde.

Målet med en Arbeidsevnekartlegging er å gi en grundig beskrivelse av en persons ressurser og muligheter, ønsker og interesser. Hensikten er å synliggjøre forholdet mellom personens ressurser og muligheter med forventninger i arbeidslivet.

En Arbeidsevnekartlegging kan være med å bidra til at veien videre blir så kort og riktig som mulig.

Dalpro As har tre sertifiserte utredere.