VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid

VTA er et tilbud for deg som har uføretrygd, men som gjerne vil ha et arbeid å gå til.

Vi kan tilrettelegge en jobb for deg, slik at også du kan være en del av et arbeidsmiljø, og få bruke dine arbeidsevner. Du beholder trygden din, og får oppmuntringspenger av oss i tillegg, som nå utgjør kr. 26,25 pr. time.

Vi har 18 plasser i Varig Tilrettelagt Arbeid, som kan disponeres av personer bosatt i Hitra og Frøya. Hvis du ønsker en slik arbeidsplass, ta kontakt med NAV, som henviser deg til oss.

Hvordan søker du om plass?

Ved hjelp av NAV kan du gjøre en avtale om å besøke oss. Du vil få omvisning og informasjon om tiltaket.

Hvis du synes tiltaket virker spennende kan du sammen med NAV søke om plass. Du blir ansatt i henhold til arbeidsmiljølovens regler med en prøvetid på 6 mnd.

I samarbeid med tiltaksansvarlig og en av våre avdelingsledere, vil du få utarbeidet en opplæringsplan slik at du blir kvalifisert til å jobbe i en av våre avdelinger.

 

DalPros avdelinger:

 Gartneri
Gartneriet i Hammerstaddalen er anerkjent og består av to drivhus med et bredt spekter av blomster og busker som selges over hele øyregionen.

Gård
I gårdsdriften satser vi på hjort og villsau. Vårt hjorteoppdrett er fordelt på tre lokaliteter på Hitra. Vi har også en besetning villsau. Råvarene til Dalpro Gårdsmat henter vi blant annet fra egen besetning av hjort og villsau.

Dalpro gårdsmat - produkter av villsau og hjort
Dalpro gårdsmat kom i drift i 2007. I moderne lokaler driver vi gårdsmatproduksjon og lager en rekke produkter av villsau og hjort.

Vaskeriet på Frøya
Vårt vaskeri ligger på Siholmen på Frøya. Det er et nytt og moderne vaskeri. Fiskeindustrien og kommunale sykehjem er våre hovedkunder. De stiller strenge krav til våre produkter.

Noe for deg?